Онлайн консултации за жени, преживели насилие.

За нас

www.traumahelp.eu

Тази страница е създадена в рамките на проект, подкрепен от Фондация „Български фонд за жените” чрез програма Спешен фонд за борба с домашното насилие в условията на COVID–19.

Страницата е надградена през 2021 година по проект "Повишаване на чувствителността към домашното насилие сред младите хора и подкрепа на пострадалите", финансиран от Министерство на правосъдието, договор № 93-00-275/17.08.2021

научи повече
Консултация

Запази си час

Публикации

Полезна информация

Срещата с психотерапевт или консултант е нещо, което като може да ти помогне да преодолееш по-лесно травмата след преживяно насилие.

прочети

Домашното насилие е изключително травмиращо събитие, което оставя дълготрайни емоционални отпечатъци върху личността.

прочети

Онлайн терапията/консултиране се нарича предоставянето на психотерапевтични услуги чрез интернет.

прочети

Отдалечено общуване с терапевтични цели е съществувало още по времето на Зигмунд Фройд

прочети