Онлайн консултации за жени, преживели насилие.

Срещата с психотерапевт

Психоемоционалното консултиране

Срещата с психотерапевт или консултант е нещо, което може да ти помогне да преодолееш по-лесно травмата след преживяно насилие. Чрез терапевтичен процес ще може да подредиш емоциите си така, че да почувстваш облекчение и сили да се справиш и продължиш напред.

Вярно е да намериш подходящ консултант не винаги е лесно, особено в България. Квалифицираната психоемоционална помощ не е достъпна в много населени места, специалистите, които са налични и могат да те посрещнат когато имаш нужда от тях, не винаги се намират лесно. А в случите, в които си все още под контрола на насилника, да потърсиш и получиш професионална помощ е огромно предизвикателство, което може да застраши здравето и живота ти.

В днешните времена на дигитализация отдалечените услуги в психоемоционалната помощ се развиват бързо. Днес можеш да получиш консултация без да е нужно да посещаваш кабинет. Достатъчно е да имаш достъп до сигурно устройство: телефон, смартфон или компютър, което е на твое разположение и не се следи от насилника и кратко време, в което си сама. Може да използваш например устройство на близък човек или пък служебно и да имаш на разположение 20 или 30 минути, в които си сигурна, че нищо не те заплашва.

Когато търсиш помощ за случай на домашно насилие или трафик на хора е добре, за собствената си безопасност, да се увериш, че консултанта, които си избрала е работил със сходни случаи и знае какви са рисковете.